lukk

Lindeberg

Brukermedvirkning og hesten Maggi

USBL brukte utbyggingen på Lindeberg til å utvikle nye løsninger, og brukermedvirkning var et sentralt felt.  En referansegruppe på ca. 50 medlemmer ble opprettet for å kunne gi råd gjennom planleggingsprosessen.

Arkitektene Aall & Løkeland ble engasjert og Anne Sæterdal, forskeren bak Ammerudrapporten, fikk i oppgave å kartlegge brukernes behov og preferanser. Det ble tidlig avgjort hvem som skulle bo i de enkelte leilighetene. På den måten kunne de nye innbyggerne få være med å prege sitt eget nærmiljø.

Et av de konkrete resultatene av medvirkningsprosessen var at hesten Maggi ble tatt i bruk for å frakte søppel fra hver enkelt oppgang og fram til et sentralt søppellager. Området ble dermed helt bilfritt og Maggi ble et trivelig innslag i bomiljøet.