lukk

Om prosjektet

"Oppdag Groruddalen- et digitalt kulturminneatlas" er finansiert av Groruddalssatsingen. Regjeringen og Byrådet i Oslo inngikk 11. januar 2007 en intensjonsavtale for et samarbeid i Groruddalen i perioden 2007 – 2016. Prosjektet fikk navnet Groruddalssatsingen og omfatter bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner.

Hovedmålet med satsingen er en bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning, bedret livskvalitet og samlet sett bedre levekår. Satsingen er tematisk bred og innebærer et nært samarbeid mellom kommunale etater, bydeler, statlige institusjoner og private organisasjoner. Denne nettsiden er et resultat av en slik prosess, hvor Oslo kommune ved Byantikvaren, Byarkivet og Plan- og bygningsetaten har jobbet sammen med Oslo Museum og Groruddalen Historielag. Making waves har stått for design, og teknisk oppbygging av prosjektet.

I det digitale kulturminneatlaset har vi tatt utgangspunkt i kart over Groruddalen, og lagt på flere lag med historiske kart. Slik kan brukeren få overblikk over de store endringene Groruddalen har gjennomgått. I kartet kan man klikke seg inn på forskjellige navngitte områder, eller videre på enkle punkter. Her har det blitt laget hundrevis av tekster rund temaene: historie, plan- og arkitektur, arkeologi og fortellinger.

Man finner flere tusen bilder i det digitale kulturminneatlaset, noen av dem er aldri publisert før. I tilegg har elever i 2. klasse på media- og kommunikasjonslinja på Bjerke og Hellerud videregående skoler deltatt i prosjektet ved å lage filmer om flere av dalens kulturminner.

Målet med nettstedet er å formidle kunnskap om Groruddalens historie og kulturarv, og dermed styrke historieforståelse og den lokale stedsidentiteten. Vi håper nettstedet vil vekke nysgjerrighet og være til glede for både innbyggere i dalen og andre interesserte. Kulturminneatlaset skal være et dynamisk verktøy, og vi håper at flere vil bidra med opplysninger og informasjon slik at produktet på sikt kan bli ennå bedre.

Byantikvaren, april 2012.