lukk

Rødtvet barnehage

Barnehagen ble tegnet av arkitekt Helge Thams i første halvdelen av 1960-tallet. Thams var en typisk representant for den arkitekturretningen som vokste fram i Skandinavia etter 2. verdenskrig, den regionalt inspirerte funksjonalismen. Utgangspunktet for stilretningen var den lille skalaen hvor mennesket ble satt i sentrum. Anlegget består av knappe, kubiske bygninger arrangert i en L-form. Det er tilpasset det skrånende terrenget og har rød tegl som fasademateriale. De lave bygningene gjør at utearealene har optimale lys- og solforhold. Barnehagenes historie er nært knyttet til utviklingen av velferdsstaten. Kvinnenes inntog på arbeidsmarkedet førte til et økt fokus på utbygging av barnehager. Etterkrigstidens planlegging var preget av en helhetstankegang, hvor skoler, barnehager og andre institusjoner ble inkludert i planene. Da Sandås barnehage stod ferdig, var den gjenstand for oppmerksomhet både fra inn- og utland og ble sett på som et meget moderne anlegg.