lukk

Svenskehus

På grunn av material- og boligmangel etter krigen, ble det i 1946 satt ned et arbeidsutvalg for å se på muligheten for å importere ferdighus fra Sverige. Både Oslo og Aker kommune var representert i utvalget, og det ble laget en plan som omfattet oppføring av 500 tomannsboliger, hvorav 250 skulle importeres fra Sverige.

Tomter for å sette opp bebyggelsen var mangelvare, og arbeid med ervervelse av tomter gikk raskt. Nedre Kalbakken med 580 mål var en av flere gårder som ble overtatt i 1947. Det ble laget to typer hus – horisontale og vertikale tomannsboliger. Leilighetene var på tre rom og ca. 75 kvm. Boligene var prefabrikerte, og fire mann kunne montere et hus på to til tre uker. På Flaen ble det oppført 52 slike hus.