lukk

Kaffekverna

Kaffekverna er en meget spesiell og godt bevart trevilla på Hellerud. Bygningen er oppført i 1898 av Bertrand Jensen, som drev eget bokforlag og antikvariat i Kristiania.

Bertrand Jensen var en bereist mann og tydelig inspirert av andre lands byggeskikker. Huset er et godt eksempel på hvordan det sene 1800-tallet eksperimenterte med former og historiske stiluttrykk. Det er formet som en kaffekvern, derav navnet. Plassen het tidligere Gytebråten, og er ble utskilt fra Hellerud gård i 1794.

Bertand Jensen skilte ut de første villatomtene på Hellerud tidlig på 1900-tallet. Han ga også en eiendom til Hellerud Vel i Landeroveien, der vellet etter hvert bygde velhuset Kringsjå, et sentralt møtested for Hellerudfolket helt opp til våre dager.

Under utbedringsarbeider av Kaffekverna rundt 1990 ble det funnet en metallboks i gulvet. Inne i boksen lå det en flaske som videre inneholdt et brev skrevet av byggherren Bertrand Jensen. Brevet inneholder en detaljert framstilling av byggingen og kostnadene, og også en oversikt over hvem som bor på stedet:
Jens Bertrand Jensen, hustru Johanne Frederikke, sønn Carlo Srafino Baldani, datter Lalla og sønn Karl Johan. Videre var det husmannsfolkene Carlsen med hustru og tre barn, som bodde i Lillestu. På gården var det 5 kyr og en kalv, 2 griser, en hest, hunder, katter, ca. 30 høns samt 5 indiske dverghøns!

Brevet avsluttes med følgende hilsen:
”Gid dette hus maa staa i flere hindre aar og være til lykke for dem der kommer til at bo i det! Det ønsker alle vi, der i dette øyeblikk er til stede.”