lukk

Veitvet småhusblokker

I april 1952 startet arbeidet med bebyggelsen på Veitvet. Selvaag valgte å satse på toetasjes leiligheter i rekke, tegnet av arkitekt Sven Nicolaysen, og det han selv kalte småhusblokker.

Bygningstypen kan beskrives som to rekkehus satt oppå hverandre. Bygningene var i fire etasjer, og leilighetene gikk over to etasjer. Alle leilighetene hadde en innvendig trapp. Tilgangen til de øverste leilighetene gikk via en utvendig vindeltrapp, som førte opp til en langsgående balkong. Myndighetene var skeptiske til denne løsningen, og Selvaag måtte lage innebygde trappehus for å få godkjent bygningstypen.

I første del av Veitvetutbyggingen finner vi slike småhusblokker i kombinasjon med rekkehus. I den neste etappen måtte Selvaag bygge mer tradisjonelle blokker med leiligheter over én etasje.