lukk

Skarlagensfeberpaviljong

Den tidligere skarlagensfeberpaviljongen stod ferdig i 1914, og er en lav, enetasjes mursteinsbygning med saltak, tekket med tungeskifer. Bygningen er grunnleggende lik difteripaviljongen på motsatt side av gata, men mangler dennes utskytende midtpart.

Bygningen var opprinnelig en del av en akse, med allébeplantninger gjennom sykehuset. Aksefunksjonen var i viss grad tilstede ennå da kirurgiblokken ble oppført på 1920-tallet, men ble helt fjernet de medisinblokken i 1958 ble lagt på tvers av ferdselsåren.

En paviljong ved siden av, var tiltenkt isolasjonspasienter. Med en kombinert tyfus-/ poliopaviljong fra 1921, like sør for difteripaviljongen, var det nåværende symmetriske paviljongmiljøet etablert. Fasadene er brutt opp ved små framspring på kortsidene og ved inngangspartiet hvor da også taket er trukket ned. Mot terrenget er det en kraftig, pusset sokkel og opp mot taket en pusset gesims som noen steder glir over i ytterveggen. Vinduene er smårutete og med varierende høyde og bredde. Utvendig er bygningen utpreget autentisk, med unntak for en nyere dør og en forbindelse til medisinblokken mot øst og til bygg 23 mot vest. Innvendig er autentisiteten meget stor. Særlig kan fremheves en sykesal mot øst som gir et svært autentisk inntrykk. En lignende sal mot vest er også relativt autentisk, men har noen lettvegger av senere dato. Arkitekt: Victor Nordan. 1914

Bygningen er oppført på Gul liste som bevaringsverdig og den er foreslått fredet. Formålet med fredningen av skarlagensfeberpaviljongen er å bevare en helsehistorisk verdifull bygning tilknyttet epidemiberedskapen i perioden 1910-1925. Fredningen skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur, materialbruk og detaljering i eksteriør og interiør. Skarlagensfeberpaviljongen, og omgivende relaterte bygninger, er verdifulle kulturminner fra epidemiberedskapen i perioden 1910-1925. Paviljongen er dessuten preget av høy autentisitet både utvendig og innvendig.

Teksten er delvis hentet fra Landsverneplan for helsesektoren.