lukk

Økern og Risløkka

Økernkrysset, kabelfabrikken og nybyggere på Risløkka

Området er stort og mangfoldig og favner både industri, småhusbebyggelse og drabantbyer. I utgangspunktet tilhørte store deler av området Økern gård. Området øst for Østre Aker vei lå imidlertid til Hovin.

På Økern møttes Ulvenveien som kom fra Ulven gård og Østre Aker kirke, og Økernveien som gikk fra byen og opp mot Økern. Byens vekst og borgerskapets fokus på tilgang på frisk luft og vakker natur medført at flere borger søkte ut av byen. Økern var landlig og attraktivt, og tidligere husmannsplasser ble bygget om til mer herskaplige residenser i siste halvdel av 1800-tallet.

Risløkka er område med villa- og småhusbebyggelse nord for Økern, som vokste fram gjennom Anton Tschudis utparsellering av tomter på begynnelsen av 1900-tallet. Tschudi la ut tomter for salg på avbetaling til en ikke alt for høy pris. Dette gjorde det mulig for vanlige arbeidsfolk, som ofte bodde i trange og dårlige byleiligheter, å kjøpe tomt og etablere sitt eget hjem.

I 1915 etablerte bedriften som senere er kjent som Standard Telefon og Kabelfabrikk (STK) seg på Økern. Mange av beboerne på Risløkka fant sitt arbeidssted hos STK. I dag er Økern et trafikknutepunkt, som med sitt markante høyhus på 18 etasjer markerer inngangen til Groruddalen. I 1975 etablerte Statens Biltilsyn en trafikkstasjon på Risløkka, på en del av området til det tidligere Aker Teglverk.