lukk

Lindeberg

Blokker og småhus i skogkanten.

På 1970-tallet vokste det fram et nytt boligområde helt øst i Groruddalen. Furuset og Lindeberg var det siste store sammenhengende området i dalen som ble bygget ut.

Også her ble tidligere jorder og skogkledde åser forvandlet til moderne drabantbylandskap, og flere av borettslagene fikk navn etter de gamle gårdene. Som følge av kritikken som var reist mot 1960-tallets høyhus- og storskalabebyggelse, ønsket man nå lavere bygninger organisert i tun og grupper istedenfor etter geometriske mønstre. Mens OBOS stod for det meste av utbyggingen på Furset, var det USBL som fikk i 1972 fikk tildelt et stort område på Lindeberg. I 1977 stod dette ferdig.

På Linderberg ligger også et småhusområdet som ble bygget ut i de første tiårene på 1900-tallet, og den Gamle Strømsveien i sin opprinnelige trassè går gjennom området og videre mot Ellingsrud. Før drabantbyutbuggingen lå det flere gamle gårdstun her. Gårdene Søndre Lindeberg og Jeriko måtte vike for de store veiutbyggingene, og de mindre gårdene og husmannsplassene ble revet for å gi plass til boligblokkene. Nordre Lindeberg gård ligger imidlertid godt bevart på andre siden av E6.