lukk

Lindeberg

Gamle gårder i området

Innenfor dette området finner vi de gamle gårdene Søndre Lindeberg og Holtet.

Gårdsnavnet Søndre Lindeberg er sammensatt av lind (tresort) og berg. Søndre Lindeberg nevnes i skriftlige kilder for første gang i lensregnskaper fra 1618, men gården må ha eksistert i middelalderen på bakgrunn av informasjon om Nordre Lindeberg gård.

Gårdsnavnets ending -berg er et naturnavn som sannsynligvis betegner en naturlig formasjon på gården. Navnet kan dessverre ikke brukes til å si noe om en mulig alder på gården.

Holtet het opprinnelig Braate og navnet er trolig avledet av brote, som er et jordstykke ryddet med bråtebrenning. Holtet nevnes i skriftlige kilder for første gang i lensregnskaper fra 1570-årene, uten at noen eier identifiseres.

Gårdsnavn som har en ending på –brote tilhører en av de nyere navneklassene. De fleste brotegårdsnavnene kan knyttes til en ekspansjonstid som startet ca 1600, hvor flere nye gårder ble ryddet.

Selv om Søndre Lindeberg og Holtet er gamle gårder er det enda ikke gjort arkeologiske funn i dette området.