lukk

Teisen

Åpen blokkbebyggelse fra 1950-tallet.

På Teisen ble det i løpet av 1950-tallet bygget rekkehus, lavblokker og en punktblokk som stod ferdig i 1960. I den første fasen etter krigen ble boligene bygget som åpen blokkbebyggelse. Smale, langstrakte blokker i tre og fire etasjer ble et motstykke til byens tradisjonelle kvartalsbebyggelse. Den åpne blokkbebyggelsen hadde lyse leiligheter og utenpåliggende balkonger slikt at lyset skulle slippe langt inn i rommet innenfor.

Planleggingen etter krigen baserte seg i stor grad på tanker som var utviklet i mellomkrigstiden. Forestillingen om hva som var den riktige måte å bo på hvilte hovedsakelig på to ideer, en hygienisk og en mer mentalhygienisk ide. I begge henseende stod familien i sentrum. Både leilighetenes innvendige utforming samt hvordan områdene ble strukturert utvendig, ble preget av disse ideene.

Tre rom og kjøkken ble sett på som minstestandard for familier. Her kunne barn og foreldre ha hvert sitt soverom, noe som ifølge datidens eksperter skulle bidra til selvstendig lek samtidig som barna fikk en uforstyrret arbeidsplass for lekser. De gamle ett- og toroms leilighetene hvor hvert rom hadde mange funksjoner, feks et rom som fungerte som både soverom og stue, var ikke ønsket.

Når det kom til strukturering av boligområdene ble det utviklet normer og standarder som satte maksimumsgrenser for tetthet i bebyggelsen. De nye boligområdene skulle framstå som områder hvor kombinasjonen av natur og bolig skulle oppmuntre beboerne til å drive mosjon eller rekreere.

Historikeren Edgeir Benum hevder det er feil å kalle disse områdene for drabantbyer. Bakgrunnen er at intensjonen bak utbyggingen var en annen enn det som ligger bak drabantbyene. Han mener drabantbyene representerte den andre fasen i utbyggingen av Groruddalen. De to fasene overlapper hverandre. Den åpne blokkbebyggelsen ble bygget fra 1947 og fram til slutten av 1950-tallet.

Reguleringsplanen for Teisenområdet ble utarbeidet av arkitektene Rinnan, Tveten og Colbjørnsen. Teisen borettslag består av 31 blokker og 539 leiligheter som hovedsakelig er treroms. I tillegg til de smale langstrakte blokker i tre og fire etasjer, ble det også bygget mer kvadratiske blokker i fire etasjer med valmet tak.