lukk

Vestli gård

Tidligere plass under Tokerud. Alle gårdshusene er revet, men et bolighus fra like etter krigen står tilbake på plassen mellom de store terasseblokkene med adresse til Martha Thynes’ vei. Husmannsplassen lå tidligere til Tokerudveien.

Den siste slekten som eide Vestli kjøpte plassen i 1913. Thorbjørn Kristiansen, Groruddalens siste steinhogger, vokste opp på Vestli.