lukk

Tveten gård brenneribygning

Brenneribygningen er en staselig bygning i utmurt bindingsverk like ved innkjøringen til tunet, og er en av de første bygningene man blir møtt av når man kommer til gården. Bygningen var, som navnet antyder, brukt til brenning av brennevin.

Brenning av brennevin var en lønnsom forretning, og Even B. Stenersen, som overtok Tveten i 1810, startet brennevinsproduksjon i egne lokaler i Storgata nede i Christiania. Her ble plassen snart for liten, og det ble også satt i gang brennerivirksomhet på Tveten. Kundene var mange og salget gikk strykende. Han solgte til privatpersoner, til byens mange skjenkesteder, til bedrifter og til andre brennerier for videreforedling.
Det var stort privat forbruk av brennevin, og det var ikke uvanlig at en person drakk bortimot en hel liter brennevin per dag. Men dog, den tidens brennevin var ikke sterkere enn det vi kaller hetvin i dag.

Det er usikkert hvor gammel brenneribygningen er. Den er første gang taksert i 1848, og fra en takst i 1846 er den ikke nevnt. Andre kilder hevder at bygningen stod på gården allerede når Stenersen kjøpte gården i 1810.