lukk

Karlstua

Karlstua var husmannsplass under Haugerud gård, og navnet dukker opp på kart fra slutten av 1700-tallet. Karlstua er også nevnt i en fortegnelse fra 1771.

Karlstua ble frikjøpt som husmannsplass på 1920-tallet, og er forstatt bolighus, nå med adresse til Haugerudhagan.

Navnet Karlstua er videreført i Karlstua borettslag og Karlstua barnehage i Hagapynten.