lukk

Doktorvilla

Dr. Dedichen selv bodde i overlegeboligen som i dag går under navnet ”doktorvillaen”. Villaen har mansardtak og trekk av jugendstil. Bygningen er omkranset av et romantisk hageanlegg, representativt for datiden.

Jugendstilen – eller art nouveau som den kalles i deler av Europa – var det første forsøket på å skape en ”ny” stil, ubundet av forbildene fra antikken som hadde preget arkitekturen på 1800-tallet. Man tok i bruk friere former, hvor arkitekturelementene gjerne ble utformet i et dekorativt formspråk inspirert av naturen. Det er selvsagt i den mer monumentale arkitekturen at jugendstilen kommer klarest fram, men vi ser også noen nedslag i villa-arkitekturen. Grunnplanen er ofte asymmetrisk, i likhet med den sene fasen i sveitserstilen, og glassverander over to etasjer hører ofte med til jugend-villaene også. I motsetning til sveitserhusene har jugend-villaene ofte valmet tak – opprinnelig gjerne skifertekket. Vindusinndelingen går bort fra rene kryss- og T-postvinduer, til ytterligere oppdeling i småruter.

Driften ved sykehuset ble avviklet i 1964, og anlegget er i dag i kommunal eie. Villaen leies ut til selskapslokaler. Norsk billedhoggerforening stiller ut skulpturer i hagen.