lukk

Bakkelund

Her ligger det en laftet enebolig fra 1910. Huset er godt bevart og har mange originale deltaljer. Eiendommen ble skilt ut fra Haugerudhagan og villaen ble oppført for gårdbruker M. Kjos, Alnabru.

Bygningen kan være prefabrikert, men det er ikke kjent hvor. Den har opprinnelige vinduer i jugendstil, dekorert listverk rundt vinduene, på vindskier og veranda. Eiendommen er et godt eksempel på den tidlige villabebyggelsen i Groruddalen, og står oppført som bevaringsverdig på Gul liste.