lukk

Stovnerfaret

Borettslaget består av 192 4-roms leiligheter på om lag 100 kvm, som stod innflyttningsklare i perioden 1966-1969. Innskuddet var på 31 900 kr. Husene ble levert av Ringsakerhus som ferdige elementer. Eneboligen var for plasskrevde i tettbygde strøk, og rett etter andre verdenskrig ble firemannsboligen og den horisontaldelte boligen foretrukket av myndighetene. Boligdirektoratet tegnet flere typer som ble anbefalt benyttet. Flere arkitekter var imidlertid kritiske til boligtypen, og plantypen ble etter hvert avløst av rekkehuset. Her fikk alle egen inngang og et privat uteareal, noe som ble oppfattet som en fordel. De flate takene er karakteristiske for 1960-tallets rekkehus.