lukk

Stovner skole

Skolen er tegnet av arkitektene Cappelen og Rodahl og ble oppført i 1970. Den har et stort og kompakt hovedvolum, med to innganger under lave baldakiner som framstår som fløyer mot skolebygningen. Opprinnelig var skolegården avgrenset med en betongvegg som dannet et lukket gårdsrom. Muren og det lukkende gårdsrommet var utsmykket av Inger Zitter, men er dessverre fjernet. Cappelen og Rodahl tegnet flere lignende skoleanlegg i Oslo, og formen er typisk for 1960-tallets kompaktskoler.