lukk

Tiurleiken skole

Skolen er lokalisert rett nedenfor Romsås senter, som en integrert del av blokkbebyggelsen og senteret. Den er bygget i 1972 og ble tegnet av Romsås-teamet v/ arkitekt Bastiansen.

Skolen var en såkalt åpen skole. Begrepet blir ofte brukt om anlegg bygd med et åpent og fleksibelt klasseromslandskap, hvor hensikten var å gi et mer mangfoldig undervisningstilbud. I 2001 ble skolen supplert med et nybygg. Skolen inngår i Vernplan for Osloskolene. Den er en god representant for 1970-tallets skoleideologi og en viktig del av en av de mest karakteristiske drabantbyene i Norge.