lukk

Rekkehus

På Refstad gårds grunn bygget Brødrene Konsmo, i 1969, 17 rekkehus tegnet av arkitekten Odd Jebe. Bygningene er oppført i tre, har flatt tak og er karakteristiske for 1960-tallet.

Bygningene ligger der hvor det gamle gårdstunet lå. Refstad gård hadde hovedbygning i mur fra 1863 og et av Akers største stabbur. I Ribsonveien litt lenger sør, ligger tre rekkehus/kjedede boliger av en litt annen type. De ble tegnet og planlagt i 1964. Arkitektene var R. Sølvsberg og T. Fjelstad, og byggherren Det Norske Travselskaps Landbane A/S.