lukk

Refstad gård

Refstad gård kan føres tilbake til middelalderen. I 1736 kjøpte Amund Amundsson gården, den var da på omlag 700 mål. I de kommende årene skiftet den ofte eiere. I 1838 kjøpte tobakkspinner Johan Henrik Andersen gården, og i 1880 ble den delt i to. Hver av hans sønner overtok en del.

Øvre Refstad fikk navnet Bjerke fordi det sto en stor bjerk i skillet mellom eiendommene. På Nedre Refstad ble det oppført et gedigent stabbur og en stor drengestue i vinkel. Våningshuset på gården brant i 1854, og et nytt ble oppført i mur. Gården ble revet i forbindelse med oppføring av rekkehusene.