lukk

STK administrasjonsbygning

Denne bygningen ble oppført som administrasjonsbygning for selskapet som senere fikk navnet Standard telfon og kabelfabrikk (STK).

Det første navnet på selskapet var Skandinaviske Kabel- og Gummifabrikker og det ble konstituert den 19. november i 1915. Stifterne var det tyske firmaet Hackethal Draht und Kabelwerke AG, samt en rekke fremtredene norske industrifolk. Selskapet gikk samme år til innkjøp av Mellom Hovin gård med 142 mål tomt. Gårdstunet lå lenge ved inngangen til fabrikkområdet, men i dag er alle gårdsbygningene revet.

Det teknologiske bakteppet som dannet grunnlaget for kabelfabrikken kan knyttes til oppfinnelser og innovasjon i elektrokjemien og elektrometallurgien. Dette åpnet for en ny industrigren, som rettet seg mot leveranse av elektrisk utstyr, blant annet kabelfabrikker.

Sommeren 1916 startet anleggsarbeidene og byggingen pågikk i tre år. Det første anlegget bestod av administrasjonsbygning i tre etasjer, portbygning og fabrikkbygning. Alle bygningene er tegnet av arkitekt Erling Nielsen, og alle ble oppført i teglstein. Administasjonsbygningen inneholdt kontorer, spisesal og direktørbolig i tredje etasje. I tillegg ble det anlagt en park foran administasjonsbygningen.

Som flyfoto fra 1937 viser hadde bygningen opprinnelig kun en fløy. I 1937 tegnet arkitekten Ove Bang en utvidelse og bygningen fikk en ny fløy, lik den eksisterende, på andre siden av den nå midtstilte arken. Ut fra bygningens form før utvidelsen, er det grunn til å tro at en slik utvidelse hadde være påtenkt i utgangspunktet.

Eiendommen, inkludert parken i forkant, er oppført på Byantikvarens gule liste.