lukk

Økernveien 199

Denne eiendommen ble utskilt fra Økernlund gård, som i 1923–24 ble solgt til småhusbebyggelse.

Bolig og uthus ble oppført i ca. 1925 for H. Holmen. Det er en svært godt bevart liten bolig med uthus, som var vanlig i småhusområdene i Østre Aker tidlig på 1900-tallet og i mellomkrigstiden. Huset har spisst saltak og noe preg av sen jugendstil.

Eiendommen er ført opp som bevaringsverdig på Gul liste.