lukk

Økernly gård

Økernly ble skilt ut fra Øker etter 1888. Omkring 1960 ble store deler av gården ekspropriert/solgt i forbindelse med at Økern torg ble anlagt. I dag er alle hus revet bortsett fra låven.

Kilde: Kulturminneguide. Vandringer i bydel Bjerke. Groruddalen Historielag og Bydel Bjerke.