lukk

Økernlund gård

Økernlund ble skilt ut fra Økern hovedgård. At gården hadde bruksnummer 2 indikerer at det var den første eiendommen som ble skilt ut fra hovedbølet.

I 1860-årene var gården på 156 mål. I 1923–24 ble jordveien til Økernlund gård solgt til boligbygging. Området var allerede opparbeidet med vann, kloakk og elektrisitet, og de fleste tomtekjøperne bygget seg helårsbolig med en gang.