lukk

Johannesløkken

Våningshuset på Johannesløkken er et panlet tømmerhus på en og en halv etasje. Slik det står i dag er det preget av sveitserstil fra siste halvdel av 1800-tallet. Imidlertid er det ting som tyder på at deler av huset kan være eldre.

Byantikvaren var på befaring i 1977 og registrerte at ett av vinduene i bislaget var av typen 2 rams med 16 ruter. Antikvaren skriver i sin rapport " Det er fristende å fable om en eldre 1. etg stue fra tidlig 1800-tall, ombygget til en 1 1/2 etg. villa i siste halvdel av dette århundret, men det er nok å gå for langt".

Det er imidlertid mer som kan tyde på at huset er eldre. En tildigere eier skal ha funnet eksemplarer av Norsk Intelligentssedler fra 1824 i veggene. Stedet kan dessuten ha vært en husmannsplass under Økern gård. Under folketellingen i 1801 hadde gården tre husmannsplasser, men navnene på plassene er ikke nevnt. Av matrikkelforarbeidene 60 år senere er Johannesløkken og to andre eiendommer, Risløkken og Holtet, som nå er selvstedige bruk, forpaktet bort. Som det framgår er det mye usikkerhet knyttet til datering av denne bygningen, uansett er den en av Risløkkas eldste hus.

Eiendommen er oppført som bevaringsverdig på Gul liste.