lukk

Haraldsrud gård

Haraldsrud gård ble skilt ut fra Fjellhus. I 1904 var den eid av grosserer S. Lockert.