lukk

Linderud senter

Linderud shoppingsenter ble tegnet og prosjektert i 1963 av F. S. Platou. På den tiden hadde sentrene et åpent torg. Dette er senere blitt bygget inn. Senteret er dessuten utvidet.