lukk

Dalbakk husmannsplass

Husmannsplass under Søndre Lindeberg. Rivesøknadsom kom i 1970 fikk følgende kommenater fra Byantikvaren: "Byantikvaren beklager at denne idylliske plassen skal rives og at folk skal kastes ut. Men det finnes ingen mulighet for å ta opp noen bevaringssak om denne bygningen, og byantikvaren vil derfor ikke motsette seg riving."
Th. Sellæg 8.desember 1970.