lukk

Kalbakken bru

Brua ble bygget omkring 1790 og er en av landets eldste bevarte steinhvelvsbruer. Den gamle Trondheimsveien fulgte Kalbakkveien, gikk over brua og deretter opp Rasmussbakken forbi Nedre Grorud gård. I 1770-årene ble veien forlenget fra Grorud til Bånkall og derfra til Lahaugmoen.

Brua er fredet etter Kulturminneloven.