lukk

Kringsjå

Sveitserstilsbygningen i en og en halv etasje, med krysspostvinduer og liggende panel, ble oppført i 1911. Tegningene er signert Olaf Strøm, mens Herr O. M. Simonsen er oppgitt som byggherre.

Huset er en karakteristisk og godt bevart bygning fra den første utbygningsperioden på Høybråten. Den ligger godt synlig med en stor hage i forkant, slik det var vanlig før. Verandaen var opprinnelig åpen, men ble bygget inn på et tidlig tidspunkt.

Eiendommen (Kringsjå) har gitt navn til Kringveien, og den står oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig.