lukk

Høybråtenparken

Parken ble gitt som gave til innbyggerne på Høybråten av Anton Tschudi.

Velforeninger, hagebyselskaper og privatpersoner sto for opparbeidelse av parkene i Aker og Kristiania. Først fra 1920 ble det gitt bevilgninger fra kommunen til slike formål, og den tok også over vedlikeholdet av parkene.

Mange av parkene ble tilrettelagt som lekeplasser og benyttet som skøytebane om vinteren. Slik var det også på Høybråten. I kommunale beretninger går parken under navnet ”Høibråten lekeplass”. På 1950-tallet ble det flere ganger arrangert utendørs teater, og etter hvert fikk parken en fast scene.