lukk

Vokterbolig på Haugenstua

Banevokterboligen ble oppført omkring 1850 i forbindelse med etableringen av hovedbanen fra Oslo til Eidsvoll, og blir ofte omtalt som ”Vaktstua”. På den tiden krysset veien og skinnegangen på samme plan. Det var derfor behov for å stenge veien med grinder når togene passerte. Ansvaret ble lagt til ei grindvokterske, som bodde i huset med familien sin Når toget kjørte forbi, kastet lokomotivføreren posten ut av vinduet, og ungene gikk rundt på gårdene med posten. I forbindelse med anleggelsen av dobbeltspor mellom Kristiania og Lillestrøm i 1903, ble veien lagt under jernbanesporene. Med planfri kryssing falt behovet for grinder bort. Jernbanebrua er bygget av store steinblokker i Grorudgranitt. Eiendommen er inkludert i verneplan for jernebanebygg 1997 og er regulert til bevaring.