lukk

Fossum nedre gård

Nedre Fossum gård er et komplett gårdstun i kommunalt eie. Den opprinnelige driftsbygningen er revet og erstattet av et moderne multifunksjonsanlegg som har beholdt den gamle formen. Bydelen har helsestasjon, frivillighetssentral, barnehage og kultursal på gården. En hage i tilknytning til våningshuset er satt i stand som ”bydelshage” med gamle planter og blomster fra tidligere tider. I tillegg til våningshuset og den nye låven er et stort stabbur og drengestue bevart. Gårdsnavnet Fossum, tidligere Forsheimr, kan tyde på at det har vært bosetting på stedet så tidlig som i Folkevandringstiden (400 – 600 e.Kr.).Den siste gårdbrukeren, Torbjørn Fossum, bodde på gården helt til han døde tidlig på 1990-tallet. Gårdstunet er oppført på Byantikvarens gule liste og er med i Vernplanen for Akergårdene.