lukk

Lillaborg

”Lillaborg” et stort, toetasjes hus i sveitserstil, bygget i 1903. Bygningen rommet arbeiderboliger med flere boenheter for steinhuggere og deres familier. Huset har et nøkternt preg, men likevel tydelige sveitserstilsdetaljer som stort takutstikk, krysspostvinduer, og forseggjort profilering og snekkerarbeid ved vindusinnramming og etasjeskiller/gesimser. Vinduene er rytmisk plassert på langsidene, mens det på kortveggene bare er vinduer i gavlene. Huset er svært autentisk med hensyn til bygningsdetaljene, og videre en viktig representant for arbeidernes levekår i tilknytning til den viktige steinindustrien på Grorud. I grunnmuren på hagesiden ser man grorudgranitten. ”Lillaborg” er oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger.