lukk

Kvernstua

Midt blant lavblokkene står en liten, rødmalt trebygning – Kvernstua, som tidligere også var benevnelsen på plassen. Den har navnet etter en kvern som det ennå er bevart noen rester av om lag 100 meter lenger vest ved Alna, i form av en samling med normakittblokker. I stua bodde mølleren. Bygningen er en rektangulær tømmerbygning i én etasje, med et skot ved ene enden, alt samlet under samme saltak og kledd med et smalt, liggende panel. Bygningen hviler på en lav grunnmur av grorudgranitt. Bygningen er nok fra 1800-tallet, men mange av bygningsdetaljene er skiftet ut i nyere tid.