lukk

Guttebakken

Hoppbakken ble bygget i 1950 av Grorud idresttslag. Det ble først bygget et stillas i tre, men erstattet av et stålrørsstillas etter få år.