lukk

Grorudveien 20

Grorudveien 20 er en del av den eldre villabebyggelsen på Grorud. Tomten ble skilt ut i 1920, og kort tid etter stod hovedbygningen ferdig. Det er en stor, laftet villa i halvannen etasje, med høyt og bratt saltak tekket med tegl. Det er en stor pulttaksark på hver side, og på langveggene har huset små tilbygg – risalitter – under saltak. Veggene er kledde med et stående vekselpanel og er malt mørke, mens rødt og gult er brukt for å markere detaljer som vinduer og vindskier. Bygningen kan karakteriseres som ”nasjonal sen-jugendstil” eller ”nordisk nybarokk”: Hovedformen, med de store, bratte pulttaksarkene leder tankene hen på 17- og 1800-tallets embedsmannsboliger. Inntrykket forsterkes av de smårutete vinduene. Samtidig er flere av disse vinduene koplet sammen til vindusbånd på en måte som ville ha vært fremmed i tidligere tider. Stolpene og pilastrene som er brukt i de små tilbyggene er temmelig fritt skulpturerte, og hører hjemme i jugendstilen.

I 1988 ble det bygget to nye bolighus på eiendommen. Disse ble tegnet av arkitekt S. Halvorsen, og er en så god arkitektonisk tilpasning til den eksisterende villaen at Byantikvaren har funnet også disse bevaringsverdige. Vest for den eldre villaen (Grorudveien 20b) ligger Grorudveien 20a, som er en langstrakt, rektangulær bygning under saltak. Øst for villaen ligger Grorudveien 20c, som er en mindre bygning i halvannen etasje. Begge har en svalgang eller ”skut” på kortveggen mot sør, og ellers et nøkternt formspråk og material- og fargebruk som spiller på lag med det eldre huset. 1980-tallets postmodernisme røper seg kanskje først og fremst i det store, runde gavlvinduet i Grorudveien 20a.