lukk

Fjeldhøi

Fjellhøi/Fjellhøy er det gamle navnet på et gårdsbruk ved Bergensveien på Øvre Grorud. Både hovedbygning og låve fra jordbrukstiden står fremdeles, men sistnevne er sterkt ombygget.

Hovedbygningen – Bergensveien 38b – er et sveiterhus i halvannen etasje, oppført i 1872. Bygningen har rektangulær grunnplan, med en innebygget glassveranda i to etasjer på den ene langveggen, overdekket av et saltak tverrstilt på hovedtaket. Det er lave vinduer i kneveggene (”mesaninvinduer”), og ellers krysspostvinduer med fine, utskårne detaljer og løvsagsarbeider. I tillegg til disse detaljene har bygningen kraftig takutstikk, og to ruterformede vinduer i hver gavl – alt dette er karakteristiske sveitserstilsdetaljer. Veggene har for øvrig stående, profilert panel. Bergensveien 38b står på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger.

Den gamle låven på bruket stod til 1950-årene, da den ble erstattet av den da moderne enhetslåven. Denne står ennå, men er ombygget til boliger (Bergensveien 40).