lukk

Berg

Det lille våningshuset på Berg er fra omkring 1895. Fram til 1972 stod det et uthus på eiendommen, på samme tuft som det moderne bolighuset Bergensveien 57b står nå. De første beboerne var nok arbeidsfolk som drev litt hagebruk på si. Huset er en tømmerbygning i én etasje på en høy kjellermur.

De fleste detaljene på huset er av nyere dato; stående vekselpanel, vinduer, terrasse og taktekking i bølgeblikk. Men den fine kjellermuren og et par gamle kjellervinduer avslører bygningens alder – og stort takutstikk og krysspostvinduer betyr sveitserstilspreg. Huset står på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger.