lukk

Bekkensten borettslag

På oppdrag fra Oslo kommune ble det bygget 43 rekkshusleiligheter i Vestbyveien. Det var arkitekt Rosseland som tegnet bygningene og leilighetene var klare for innflytting i 1968/69. Leilighetene var opprinnelig på 5 rom, men i 1976 ble de ytterligere påbygget. Det var ikke hvem som helst som kunne skaffe seg leilighet i dette borettslaget. I perioden 1965 til 1985 var kun leger, lærere, tannleger, ingeniører eller lignende, ansatt i Oslo kommune som hadde mulighet til å bli andelseier. Forøvering er rekkehusene karakteristiske for 1960-tallet med flate tak. De høye smale vinduene, plassert tett inntil hverandre gir rytme til fasaden, som ellers har få detaljer.