lukk

Gran nordre

Gran kommer av trenavnet gran, og omtales for første gang i lensregnskapene i 1577-78. I 1789 ble gården delt i to, og ytterligere delinger av eiendommen skjedde ved et skifte i 1840.

På 1970-tallet mottok Byantikvaren meldinger om forestående rivinger, slik at bygningene kunne fotograferes og oppmåles. Det var også et mål å ta vare på antikvariske detaljer.
På Gran nordre kom meldingen for sent. Rivemelding fra OBOS ble mottat 28.06.1973, men ved befaring 31.06 var bebyggelsen allerede revet.