lukk

Smedbakken

Husmannsplass under Ellingsrud gård. Våningshuset fra tidlig 1800-tallet er senere noe påbygd. En husmannsplass var leid og aldri eid, og de var små i forhold til gården de tilhørte. Ofte ble de opprettet i utmarka slik at gårdbrukeren slapp å avstå dyrket mark. Leien var som regel en kombinasjon av penger og pliktarbeid. Husmennene hadde ofte arbeid ved siden av, i dette tilfellet er det nærliggende å tenke at husmannen hadde yrke som smed.