lukk

Funnsted øks

Et sted ved Alna gård ble det funnet en slipt steinøks av rød sandsten. Øksen er 9,6 cm lang og er sannsynligvis laget i yngre steinalder.

Yngre steinalder i Øst-Norge regnes som perioden mellom ca 3800-1700 f.Kr. Den største nyskapingen i denne perioden er at fedrift og korndyrking gradvis får fotfeste, selv om man fortsatt i stor grad var avhengig av jakt, fiske og sanking. Andre nyvinninger i yngre steinalder er keramikk og at man begynner å slipe steinredskaper.