lukk

Alna søndre

Mellom jernbanen og Breivollveien ligger restene av gården Søndre Alna. Våningshuset ble bygget på midten av 1800-tallet. En periode drev familien Hedemark gartneri her, og der hvor E6 går i dag var det frukthage med 120 trær. En allè førte ned til Strømsveien like ved broa over Alna og storfe beitet i omårdet ned mot elva. I dag er situasjonen ganske anderledes. Våninghuset ligger på en "øy" mellom jernbanen og store veisystemer.

Eiendommen står oppført på Gul liste, og inngår i Verneplan for Akergårdene.