lukk

Nyland verksted

I 1917 kjøpte NSB gården Store Nyland og husmannsplassen Lille Nyland. Disse var tidligere skilt ut fra Bredtvet gård. I 1927 ble det bygget en smie og et fyrhus med snekkerveksted. Beslutningen om å bygge et lokomotivverksted ble tatt på 1930-tallet, og i 1938 tegnet arkitektene O. Aubert og G. Hoel et stort anlegg på ca. 12 000 kvm. Det skulle gå mange år før bygningene var ferdigstilt, blant annet på grunn av materialknapphet under krigen. Først i 1943 var verkstedet klart til drift, ferdigstilt av tyskerne som hadde rekvirert det halvbygde verkstedet. Nyland var under krigen preget av militær aktivitet og det ble bygget en rekke tyskerbrakker.

På 1950- og 1960-tallet ble anlegget utvidet flere ganger. I 1964 med personvognverksted og i 1967 med kontor- og velferdsbygning. Anlegget representerer flere byggetrinn og er interessant både i arkitektonisk og kulturhistorisk sammenheng.