lukk

Transformatorstasjon

I 1901 ble det startet kraftoverføring fra Kykkelsrudfallene i Askim til Aker. Det private selskapet Aktieselskapet Glommen Træsliberi stod for utbygging av både ledningsnett og fem transformatorstasjoner. På Tonsen lå den største stasjonen, med to transformatorer. Interessen for elektrisitet var ikke påfallende stor hos befolkningen, og mesteparten av strømmen gikk til industrien. Omkring 1910 begynte kommunen å installere lys i sine offentlige bygninger, og noen få veilamper ble satt opp. Etterhvert som elektrisiteten ble mer utbredt, ble det betraktet som et problem at elektrisitetsforsyningen var drevet av et privat selskap. I 1917 ervervet Aker kommune Rånåsfoss i Sørum, og startet byggingen av et nytt kommunalt kraftanlegg. Anlegget stod ferdig i 1922, og samtidig ble Aker elektrisitetsverk dannet som et kommunalt foretak. 20. juli 1933 slo lynet ned i Tonsen transformatorstasjon. Bygning og installasjoner ble totalskadd, og nytt anlegg ble oppført så raskt som mulig. Den nye bygningen ble tegnet av arkitekt J. H Berner og stod ferdig i 1934.