lukk

Tonsen gård

Driftsbygningen er er omtalt i taksten fra 1888, og var da trolig relativt ny. Det er en karakteristisk enhetslåve og inneholdt stall, fjøs i teglstein, grisehus, låve med mer. Den har sveitserstilsdetaljer. På 1970-tallet ble ca. 10 meter av den sydlige delen av bygningen revet. Bygningen har nyere panel og plater på tak. Do/privet er bygget tett opptil driftsbygningen. Låvebru av grorudgranitt. Bygningen står oppført på Byantikvarens gule liste og er en viktig del av tunet på Tonsen gård.