lukk

Søsterboliger

I 1950 fikk arkitektene Dagfinn Morseth og Mads Wiel Gedde i oppdrag av OBOS å utarbeide tegninger til boliger for 200 søstre til sykehuset. Disse blokkene ble bygget tidlig på 1950-tallet. De er i tre og fire etasjer, har små utenpåhengte balkonger på begge langsidene og en av kortsidene. Fasademateriale er upusset rød tegl. Blokkene framstår som meget autentiske, men dårlig vedlikeholdt. Noen av inngangsdørene er byttet ut.

Bygningene er ført opp på Gul liste som bevaringsverdige. Formålet med vernet er å ta vare på en viktig del av Aker sykehus sin historie. Helt fra 1920-tallet har sykehuset rommet boliger til sykepleiere. Blokkene representerer dermed en vanlig funksjonstype ved sykehuset. Vernet har også som formål å bevare en meget utbredt bygningstype fra 1950-tallet. Slike blokker er i stor grad endret – og disse representerer noen av de siste godt bevarte bygningen i Groruddalen og Østensjøbyen (østre bydeler).