lukk

Tonsenhagen

Boligområde som grenser mot Årvollåsen og Kolås i Lillomarka. Området er kalt opp etter husmannsplassen Tonsenhagen og ble hovedsakelig bygget ut i siste halvdel av 1950-tallet. Bebyggelsen, som for det meste består av lavere boligblokker samt tre høyhus i 10 etasjer, er tegnet av arkitekt Esben Poulsen. Store deler av området er kupert skogsterreng, og det var arkitektens mål å bevare skogen og det opprinnelige terrenget rundt blokkbebyggelsen. Utsikten fra høyhusene skal være blant de beste i Oslo. På øvre del av Tonsenhagen er veiene oppkalt etter kvinnepionerene Kristine Bonnevie, Norges første kvinnelige professor, Anna Rogstad, første kvinnelige stortingsrepresentant og Ragna Nielsens, kvinnesakskvinne og pedagog.